Maak ambitie van de UU concreet

Dit betoog verscheen op 17 december 2009 in het Ublad. Deze universiteit heeft haar mond vol van ambitie; het is een van haar officiële kernwaarden en in het Strategisch Plan 2009-2013 komt dit woord in het voorwoord alleen al driemaal voor. Het woord ambitie is echter waardeloos, het drukt enkel de goede bedoeling uit en…