Geld als Publieke Voorziening

Het per burgerinitiatief ingediende Chicagoplan is een belangrijke stap om herhaling van de afgelopen financiële crisis te voorkomen, door het probleem bij de monetaire bron aan te pakken. De Tweede Kamer zou van dit idee serieus werk moeten maken. Onlangs boden De Verleiders, de theatergroep achter het spraakmakende toneelstuk ‘Door de bank genomen’, hun burgerinitiatief…

Geef ontwikkelingsgeld terug aan de burger

Met de bezuiniging van 1 miljard op ontwikkelingshulp doorbreekt Rutte II een decennialang taboe op het tornen aan de 0.7% norm. Gegeven het economisch zware tij en de beperkte resultaten van OS is het echter financieel en moreel verstandig om de komende jaren nog veel meer op deze post te bezuinigen. Want hoewel er zeker…

Te oud? Nee, te duur!

Gisteren veroorzaakte minister Donner in het programma Buitenhof enige ophef door in een discussie over de AOW te stellen dat de compensatie van werknemers te veel met anciënniteit samenhangt, waardoor zij op hogere leeftijd te duur worden. Met name coalitiepartner PvdA voelt zich hier ongemakkelijk bij, maar helaas voor de sociaal-democraten heeft Donner gewoon gelijk.…

Nederlandse waarden voor Vrede (gesproken column)

Op 21 september vierde Utrecht de Internationale Dag voor de Vrede met een avond van toespraken in het Academiegebouw. Mij werd gevraagd om namens SIB-Utrecht, in een gesproken column commentaar te geven op the Utrecht Principles, welke die avond werden gelanceerd in de aanloop naar het 300-jarig bestaan van de Vrede van Utrecht in 2013.…

Kennis is macht

In het kader van de oorlog tegen vetzucht en stijgende zorgkosten presenteerde minister Ab Klink (Volksgezondheid) op 20 juli jongstleden aan de Tweede Kamer het onderzoek ‘prijs als factor in voedingskeuze’ uitgevoerd door deVrije Universiteit Amsterdam. Hiermee wordt de technocratische basis voor een ‘vettaks’ uitgediept, maar niet de morele. Maar ondertussen laat Amerika met verplichte…

Feminisme forceren?

Van FNV-voorzitter Agnes Jongerius kun je zo nu en dan ondoordachte voorstellen verwachten. Maar de Partij van de Arbeid denkt haar voorstellen doorgaans ietsje meer door. Toch sloot deze partij zich onlangs aan bij haar oproep tot een vrouwenquotum in bedrijfstoppen. Ik hoop dat we hier te maken hebben met een Wilder-esque publiciteitsstunt, maar dat…

Obesitasbestrijding een overheidstaak?

Regelmatig verschijnen er in de actualiteit berichten waaruit blijkt dat wij ongezond eten, te weinig bewegen, en ondanks onze herhaalde dieetpogingen almaar zwaarder worden. De laatste tijd blijft het echter niet bij enkel deze constatering. Ik lees steeds vaker de oproep aan de politiek om aan deze dreigende obesitasepidemie paal en perk te stellen door…

De waanzin van het protectionistische anti-globalisme.

Antiglobalisering is een beweging die schijnbaar aan invloed wint; de boeken van Naomi Klein gaan als warme broodjes over de toonbank en de WTO en het IMF zijn in toenemende mate het doelwit van protestacties. Een opmerkelijk verschijnsel tegen de achtergrond van ontwikkelingen zoals de drastische reductie van armoede, kindersterfte, analfabetisme, en de sterke opkomst…

Boerka naast symbool Islam, ook symbool vrijheid?

Afgelopen week wist Geert Wilders weer eens alle nationale nieuwsmedia te halen, ditmaal met zijn wetsvoorstel tot het verbieden van de boerka en de nikab. De suggestie is niet nieuw, in 2005 diende Wilders al eens een dergelijke motie in welke uiteindelijk nooit tot uitvoering kwam. Nu de verkiezingen achter de rug zijn en het…