Boerka naast symbool Islam, ook symbool vrijheid?

NikabAfgelopen week wist Geert Wilders weer eens alle nationale nieuwsmedia te halen, ditmaal met zijn wetsvoorstel tot het verbieden van de boerka en de nikab. De suggestie is niet nieuw, in 2005 diende Wilders al eens een dergelijke motie in welke uiteindelijk nooit tot uitvoering kwam. Nu de verkiezingen achter de rug zijn en het nieuwe kabinet eindelijk op gang lijkt te komen, neemt de leider van de PVV de herkansing.

Wilders beroept zich in zijn retoriek voornamelijk op de vrouwonvriendelijkheid van het kledingstuk; het zou symbool staan voor een “achterlijke cultuur” welke de vrouw achterstelt ten opzichte van de man en als zodoende zou het dragen van de boerka in strijd zijn met onze democratische rechtstaat. Dit is natuurlijk complete onzin. Hoewel er zeker wat te zeggen valt voor de constatering dat er een onwenselijke vrouwonderdrukkende symboliek uitgaat van dergelijke kledij, is de daarop volgende stelling dat het in strijd zou zijn met onze rechtsstaat simpelweg onhoudbaar. Het is niet aan de politiek om zulke symboliek bij wet te reguleren, religieus of niet. De vrijheid van godsdienst en meningsuiting zijn onverminderd van toepassing.

Het andere belangrijke argument dat de Partij voor de Vrijheid aanvoert is dat het een gevoel van onveiligheid zou scheppen en de integratie bemoeilijkt. Feit is echter, dat het dragen van een boerka niemands rechten schendt. Een op onderbuikgevoelens gebaseerde perceptie van onveiligheid is een te grote subjectiviteit om inperking van de persoonlijke vrijheid te rechtvaardigen. Vrijheid betekent nu eenmaal ook vrijheid voor minderheden waar je het niet mee eens bent. Als je bepaalde groepen van deze vrijheid uitsluit is dat niets minder dan onderdrukking en discriminatie.

Het heeft er overigens alle schijn van dat het boerkaverbod van Wilders het in zijn huidige vorm niet zal redden. VVD en CDA willen wel de boerka verbieden, maar durven hun vingers niet te branden aan de onverbloemde discriminatie jegens de Islam die hier van uitgaat. Zij zullen dan ook opteren voor de politiek correcte variant: een algemeen verbod op alle gezichtsbedekkende kleding. Dat kan immers verkocht worden als een maatregel omwille de veiligheid.

Van de PVV en het CDA vielen dergelijke vrijheidsbeperkende standpunten te verwachten, maar het is teleurstellend dat de VVD-fractie voor electoraal gewin bereid is haar liberale grondbeginselen bij het grof vuil te zetten. Want de eis dat iedere burger die zich op straat begeeft goed herkenbaar is hoort niet thuis in een liberale samenleving, maar in een politiestaat.

2 thoughts on “Boerka naast symbool Islam, ook symbool vrijheid?

  1. Mee eens, laat die mensen dragen wat ze willen, zij gaan tog ook niet zeuren over een vrouw dat met haar navel bloot rondloopt..
    jezus man, hou je liever bezig met derdewereldslanden etc. in plaats van een doekje van 1 vierkante meter (of meer zoals bij de boerka).. tis maar een ‘doekje’

Leave a Reply

Your email address will not be published.