Geld als Publieke Voorziening

Het per burgerinitiatief ingediende Chicagoplan is een belangrijke stap om herhaling van de afgelopen financiële crisis te voorkomen, door het probleem bij de monetaire bron aan te pakken. De Tweede Kamer zou van dit idee serieus werk moeten maken. Onlangs boden De Verleiders, de theatergroep achter het spraakmakende toneelstuk ‘Door de bank genomen’, hun burgerinitiatief…

Why Industrialization is no longer the Answer

Industrialization and manufacturing-based export-led economic growth will not be the answer for Africa. The industrial path towards riches is not just temporarily blocked by China; it is fast receding under the pressures of globalization and routine-biased technological change. Instead, the continent must look towards a more expedient mix of domestic-driven growth, tourism, and leap past…

Geef ontwikkelingsgeld terug aan de burger

Met de bezuiniging van 1 miljard op ontwikkelingshulp doorbreekt Rutte II een decennialang taboe op het tornen aan de 0.7% norm. Gegeven het economisch zware tij en de beperkte resultaten van OS is het echter financieel en moreel verstandig om de komende jaren nog veel meer op deze post te bezuinigen. Want hoewel er zeker…

Maak ambitie van de UU concreet

Dit betoog verscheen op 17 december 2009 in het Ublad. Deze universiteit heeft haar mond vol van ambitie; het is een van haar officiële kernwaarden en in het Strategisch Plan 2009-2013 komt dit woord in het voorwoord alleen al driemaal voor. Het woord ambitie is echter waardeloos, het drukt enkel de goede bedoeling uit en…

Te oud? Nee, te duur!

Gisteren veroorzaakte minister Donner in het programma Buitenhof enige ophef door in een discussie over de AOW te stellen dat de compensatie van werknemers te veel met anciënniteit samenhangt, waardoor zij op hogere leeftijd te duur worden. Met name coalitiepartner PvdA voelt zich hier ongemakkelijk bij, maar helaas voor de sociaal-democraten heeft Donner gewoon gelijk.…

Nederlandse waarden voor Vrede (gesproken column)

Op 21 september vierde Utrecht de Internationale Dag voor de Vrede met een avond van toespraken in het Academiegebouw. Mij werd gevraagd om namens SIB-Utrecht, in een gesproken column commentaar te geven op the Utrecht Principles, welke die avond werden gelanceerd in de aanloop naar het 300-jarig bestaan van de Vrede van Utrecht in 2013.…

Kennis is macht

In het kader van de oorlog tegen vetzucht en stijgende zorgkosten presenteerde minister Ab Klink (Volksgezondheid) op 20 juli jongstleden aan de Tweede Kamer het onderzoek ‘prijs als factor in voedingskeuze’ uitgevoerd door deVrije Universiteit Amsterdam. Hiermee wordt de technocratische basis voor een ‘vettaks’ uitgediept, maar niet de morele. Maar ondertussen laat Amerika met verplichte…

Feminisme forceren?

Van FNV-voorzitter Agnes Jongerius kun je zo nu en dan ondoordachte voorstellen verwachten. Maar de Partij van de Arbeid denkt haar voorstellen doorgaans ietsje meer door. Toch sloot deze partij zich onlangs aan bij haar oproep tot een vrouwenquotum in bedrijfstoppen. Ik hoop dat we hier te maken hebben met een Wilder-esque publiciteitsstunt, maar dat…

Obesitasbestrijding een overheidstaak?

Regelmatig verschijnen er in de actualiteit berichten waaruit blijkt dat wij ongezond eten, te weinig bewegen, en ondanks onze herhaalde dieetpogingen almaar zwaarder worden. De laatste tijd blijft het echter niet bij enkel deze constatering. Ik lees steeds vaker de oproep aan de politiek om aan deze dreigende obesitasepidemie paal en perk te stellen door…